Devana

slavic goddess of nature, the wild and the hunt

Devana Slavenska mitologija

Devana/Dziewanna slavensko božanstvo divljine i lova.

Na društvenim mrežama

Za češće updatete pratite me na društvenim mrežama

Jelena Matejić 2021. Sva prava pridržana.