Leshij

Leshij zaštitnik salvenskih šuma.

Leshij Slavenska mitologija

Zaštitnik slavenskih šuma. Kao i mnoga druga slavenska bića Leshij može mijenjati oblik. Što je bliže srcu šume Leshij može biti sve veći, dok na njezinom rubu može biti manji od lista.

Iako je neutralan prema ljudima, ponekad mu se narav može promijeniti te namjerno zna navesti putnike na krivi smjer, time pridonijeti tome da zalutaju u šumi.

Na društvenim mrežama

Za radove u nastanku pratite me na Instagramu

Jelena Matejić 2021. Sva prava pridržana.